Signeditor | Redigér, gem og indlæs skilte.

Rediger et skilt med en enkelt kommando "/signedit". Er du træt af at skrive det samme på et skilt flere gange, så kan du også gemme og indlæse dine skilte.

____Commands____
/signedit : Redigér et skilt
/signedit reload : Genindlæser skriptet
/signedit help : Viser alle commands
/signedit codes : Vil vise alle coder farver og typer
/signedit save : Gem et skilt
/signedit load : Indlæs et gemt skilt (Med id)
/signedit delete : Slet et gemt skilt (Med id)
/signedit display : Se i chatten hvordan et gemt skilt ser ud.
/signedit list : Viser i chatten en liste med dine gemte skilte (Navnet + ID)

____Permissions____
Permissions gælder ikke for ops!

signedit.command : Permission til kommandoen "/signedit"!

signedit.reload : Permission til at reloade skriptet

signedit.help : Permission til help

signedit.codes : Permission til /signedit codes

signedit.signsave : Permission til /signedit save

signedit.signload : Permission til /signedit load

signedit.signdelete : Permission til /signedit delete

signedit.display : Permission til /signedit display

signedit.list : Permission til /signedit list

Version 0.1:

- Første udgivelse af skriptet.

Version 0.2:

- Rettelse af stavefejl og forbedringer.

This product doesn't have any updates
Download
WeeHee

Details
413
Views

267
Downloads

5
Comments

0.2
Version

165
Linjes

6.86 KB
File size

Comments