Moderation!

Skriver til dig hvis der er en ny update:D
!Notice! Reports er ikke på fra starten af!Notice!
Permissions:
Til /Mod: sk.moderation
Til at se den sidst sete lokation af en spiller: Mod.Lokation
Til at modtage reports: mod.reports
Til at rydde chatten: mod.clearchat
Til at låse og skrive i chatten når den er låst: Mod.Chatlock
Til at få en ip: mod.ip
Til at få en uuid: mod.uuid
Til at se og skrive i staffchat: mod.staffchat

This product doesn't have any updates
Download
MarsBar

Details
182
Views

87
Downloads

0
Comments

2.3
Version

149
Linjes

5.33 KB
File size

Comments