AddonsDatabase

Gemmer dine spillers information på din Database.

$ db url jdbc:mysql://database_link/database_navn #Database_Link F.eks s33.ethuyria.dk Database_navn F.eks Ethyira_0001#
$ db username Database_Username
$ db password Database_Password

Kraver at du har en database.

INFO:
Ethyria tilbyder dig en database, hvor du kan gemme dine spillers informationer på.

This product doesn't have any updates
Download
Dralle

Details
304
Views

175
Downloads

3
Comments

1.0
Version

24
Linjes

1.31 KB
File size

Comments